недеља, 29. децембар 2013.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОПИС У ФИРМИКрај године се приближава, пословне књиге се доводе у ред пред закључивање и израду завршног рачуна. Шта нам претходи завршном рачуну? ПОПИС или увуд у стварно стање у нашој фирми. 

Попис је детељан преглед вредносног и количинског стања имовине (средстава) и обавезе једног правног лица на одређени дан. Сврха пописа је усклађивање ставрног стања са књиговодственим. Постоје редовни и ванредни попис. Редовни попис се врши на крају године на дан 31.12 и обавезна је по закону, а ванредни се може вршити месечно, тромесечно, полугодишње или на било који други датум у току године.

ОБАВЕЗА ПОПИСА

Обавезу пописа имају сва правна лица која воде пословне књиге, а то су : ДОО, предузетници који порез плаћају по стварноj добити и воде пословне књиге(по систему двојног или простог књиговодства). Паушалци немају обавезу вршење пописа пошто не воде пословне књиге, а самим тим не могу ускладити стварно и књигодоствено стање.

ПРЕДМЕТ  ПОПИСА

Предмет пописа је имовина правног лица и предузетника: нематеријална улагања(патенти, лиценце...), некретнине, постојења и опрема, залихе (материјала, недовршених производа, готових производа, робе), стална средствана намењена продаја (нпр зграде), финансијски пласмани(позајмљена средства, обвезнице или акције у власништву правног лица или предузетника), потраживања и готовински еквиваленти (текући рачун, благајна, чекови...). Предмет пописа су још и обавезе дугорочне или краткорочне (обавезе према добављачима, кредити код банака, обавезе за порезе и доприносе). 
Уобичајени документ за усаглашавање потраживања и обавеза користи се ИОС – извод отворених ставки. ИОС ће Вам стићи од добављача, банке од које сте узели кредит и слично, а правно лице је обавезно да свом купцу пошаље ИОС за усаглашавање потраживања.

ПОПИСНА КОМИСИЈА

Правно лице у складу са својим бројем запослених  и својим актима образује пописну комисују:
Комисија може имати једног члана ако у правном лицу има само 1 запослени исто тако и код предузетника ако је само предузетник запослен.
Пре самог почетка пописа требају се извршити припремне радње:
-доношење одлука о попису
-припрема плана пописа
-припрема пописних листа
Тек након извршених припремних радњи приступамо физички попису. Током пописа у пописне листе уносе се количине и вредност пописаних ствари и тако све до последње ствари која се мора пописати. На крају пописа комисија саставља извештај о попису који садржи стварно и књиговодствено стање, разлике између стварног и књиговодственог стања, предлог за ликвидацију утврђених разлика.

ВИШАК И МАЊАК

Након састављања завршног извештаја пописа може доћи до слагања стварног и књиговдственог стања (што је редак случај, мада не и немогућ) или до настанка мањка и вишка. Мањак и вишак имају порески третман са аспекта ПДВ-а тако што се мањак опорезује, а вишак не. Законски је прописано колики проценат мањка може да буде за одређену врсту робе и углавно се крећу око 1% и на такав мањак до прописаног износе се на плаћа ПДВ. Сав мањак преко износа које је прописан, а можете табелу кало, растура, лома и кравара наћи овде је опорезив и на тај мањак се обрачунава ПДВ ако је правно лице ПДВ обвезник. Вишак производа није опорезив ПДВ и он се само евидентира као приход.

КАЗНЕ ЗА НЕ ВРШЕЊЕ ПОПИСА

Казне за правна лица (ДОО) су од  100.000 до 3.000.000 динара и од 20.000,00 до 150.000,00 динара за одговорно лице у том правном лицу, а за предузетнике су од 100.000 до 500.000 динара, ако се не изврши попис на дан 31.12.


Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs

Ваш порески саветник,


субота, 21. децембар 2013.

ТАБЕЛА ИЗНОС ЗА МАЊАК НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА ПДВУ овој табели се могу наћи проценти производи и материјал на који се не плаћа ПДВ при мањку, када се мањак утврди у попису  

ТАВЕЛА ПРОЦЕНАТА КАЛО, РАСТУРА, ЛОМА И КВАРА НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА ПДВ

Ред. бр.
Назив
                     Стопа
                     %

1
2
                         3

 
ПРОИЗВОДЊА
 
 
Производња етил-алкохола
 
1.
Етил-алкохол
0,30
 
Производња алкохолких пића
 
1.
Етил-алкохол
0,30
2.
Виски и други дестилати
0,50
3.
Вино у ринфузи
3,00
4.
Ракија у ринфизи
3,00
5.
Амбалажа (стаклене боце)
1,00
6.
Остала амбалажа
0,50
7.
Готови производи
1,00
 
Производња освежавајућих безалкохилних пића
 
1.
Сировине и  репродукциони материјал
0,50
2.
Амбалажа
0,30
3.
Готови производи
0,30
 
Производња и промет деривата нафте
 
1.
Специјални бензин
0,15
2.
Моторни, авионски и остали бензини
0,425
3.
Дизел-горива
0,325
4.
Лож уље
0,325
5.
Остали деривати, осим моторних и минералних уља
0,06
6.
Моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља
0
 
Производња цигарета
 
1.
Цигарете и остале прерађевине од дувана
0
 
Производња луксузних производа
 
1.
Луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производа израђених са више од 50% сребра
0
2.
Природно драго камење и прородни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера
0
3.
Коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи
 
 
Од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%
0
 
ТРГОВИНА НА МАЛО
 
1.
Воће
 
 
- јужно воће (помаранџе, лимун, банане, мандарине, ананас и сл.)
3,00
 
- орах, бадем, лешник, кестен, рогач
1,70
 
- јагодаство воће, свеже смокве
4,00
 
-јабуке, крушке, шљиве, дуње, лубенице
3,00
 
- коштичаво воће: кајсије, брескве, трешње и вишње
4,00
 
- сушено воће – шљиве
1,00
 
- сушено воће – смокве и остало
1,00
 
- егзотично воће
3,00
 
- остало воће
1,80
2.
Поврће
 
 
- купус кисели у ринфузи
4,00
 
- купус, кељ, блитва, зелена салата свежа
4,00
 
- боранија, грашак, паприка, парадајз и тиквице
3,20
 
- кромпир и шаргареша рана, целер и першун
3,50
 
- замрзнуто воће и поврће – паковано
0,50
 
- кромпир, шаргарепа, лук
1,50
 
- пасуљ
0,80
 
- печурке, шампињони – свежи
4,00
 
- остало поврће
0,80
3.
Цвеће
 
 
- цвеће свеже (резано)
4,00
 
- цвеће остало
2,50
4.
Житарице
 
 
- пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге житарице
0,20
5.
Остали прехрамбени производи
 
 
- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач у ринфузи
1,00
 
- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач упаковано
0,50
 
- мак и пшеничне мекиње
0,80
 
- пециво свих врста
0,50
 
- колачи индустријски
1,00
 
- производи од брашна (двопек, мрвице, кекс)
0,50
 
- сладолед, крем
1,00
 
- јај свежа
1,00
 
- мед
0,20
 
- сирће, алкохолно, винско и вићно
1,00
 
- шећер (кристал, у праху, у коцки)
1,00
 
- со за јела (морска, камена и вакумирана)
1,00
 
- поврће конзервирано (свих врста паковања)
1,00
 
- јела готова и полуготова
0,30
 
- бомбоне и други производи од шећера
0,30
 
- чоколада и производи од чоколаде и какаоа
1,00
 
- кафа свих врста – у паковању
0,80
 
- зачини у оригиналу и чајеви
0,80
 
- маст јестива
0,80
 
- уље јестиво флаширано
1,00
 
- остало
0,50
6.
Пића – алкохолна и безалкохолна
 
 
- у флашама и другом паковању
0,70
7.
Месо, сухомеснати производи и риба
 
 
- месо свеже
1,80
 
- риба свежа
2,30
 
- риба смрзнута
1,00
 
- риба сушена
0,50
 
- сланина свежа, лој,свињско сало, маст, (топљена)
0,80
 
- сухомеснати производи и вакумирано месо
1,00
 
- остало
0,80
8.
Сточна храна
2,00
9.
Хемијски производи
 
 
- фирнајз, боје и лакови, гит
1,00
 
- детерџенти за прање рубља
1,30
 
- средства за чишћење
1,00
 
- козметички и хигијенски производи
1,00
 
- остали хемијски производи
1,00
10.
Грађевински материјал
 
 
- цемент, гипс
1,80
 
- мермерне плоче
1,00
 
- салонит плоче и цеви
2,00
 
- песак, шљунак
3,00
 
- изолационе масе
1,00
 
- изолациони материјал (стаклена и камена вуна)
2,00
 
- тер папир кровни
1,50
 
- цреп, опека, монт блокови и гредице
2,00
 
- бетонски производи (цеви, плоче, коцке)
1,00
 
- резана грађа и плоче од дрва
1,50
 
- остали грађевински материјал, осим грађевинске столарије
1,50
 
- грађевинска столарија
0
11.
Огрев
 
 
- угаљ дрвени у ринфузи
3,00
 
- угаљ у врећама
0,50
 
- угаљ лигнит у ринфизи
2,00
 
- остали угаљ
1,00
 
- огревно дрво
1,00
12.
Остало
 
 
- стакло равно и шупље, осим оптичког
1,50
 
- керамика и порцелан
1,00
 
- ужарија
0,20
 
- посуђе од метала (емајлирано и неемајлирано)
0,50
 
- посуђе од стакла, порцелана и керамике
1,50
 
- санитарни уређаји од керамике
1,00
 
- дечје играчке разне
0,50
 
- грамофонске плоче, касете и носачи звука
1,00
 
- видео касете, фотографски филмови
1,00
 
- tkanine metražne
1,50
 
- чарапе женске
1,00
 
- остала тектилна роба
1,50
 
- сијалице
2,00
 
- батеријски улошци
2,00
 
- канцеларијски материјал
1,00
 
- цигарете и остале прерађевине од дувана
0
 
- моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља
0
 
- луксузни производи свих врста и облика израшени са више  од 2% злата и других племенитих метала и производи израђеви са више од 50% сребра
0
 
- природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера
0
 
- кожа рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%
0
 
- остало непоменуто
0,50
 
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
 
 
- сви производи наведени за трговину на мало
50% од процента за трговину на малоАко имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs

Ваш порески саветник,