недеља, 28. јул 2013.

Ах ти порези - ПДВМука сваког привредника су порези и све мистификације које прате разна пореска оптерећења. Почећемо од најчешће спомињаног можда и „најзлогласнијег“ ;Д  пореза, а то је ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ или скрећено ПДВ.
ПДВ је уведен од 2005. године у Србији и предмет опорезимања ПДВ је промет добара и услуга. Од 2005. године па све до данас претпео је бројне измене, а сада ћу Вам појаснити појам ово „мистериозног“  пореза.

Порез на додату вредност – ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара.

Лице које се може бити ПДВ обвезник  је правно лице (предузеће), предузетник (радња), физичко лице или удружење грађана без обзира коју делатност обавља и без обрзира да ли ту делатност обавља у дужем или краћем периоду тј одређеном или неодређеном временском периоду.

Имамо две стопе ПДВ којим је промет добара и услуга опорезован:
                -општа стопа које износи 20% (раније 18%)
                -посебна стопа која износи 8%

Обавеза ПДВ настаје:
                -Када се наплати роба или услуга
                -Када се изврши промет робе или услуге
                -При увозу када царински орган обрачуна ПДВ
 
Када се роба или услуге извозе тај промет је ослобођен ПДВ односно тада се не обрачунава и не плаћа ПДВ. Поред тога постоје још ослобођања од ПДВ о којима ћемо неком другом приликом.

Пре свега да би сте били опорезова ПДВ-ом морате се пријавити да желите да плаћате ПДВ, а ако то не учитине неће бити ПДВ обвезник тј неће плаћати ПДВ. Обавезни сте да плаћате ПДВ и да се пријавите ако промет који остварите за годину дана прелази 8.000.000,00 динара, а ако је испод тога можете се добровољно пријавити. Пријава за ПДВ подносите Пореској управи на општини на којој је седиште предузећа, рaдње, удружења или месту становања akо је физичког лица у питању.

Што се тиче пореског периода када плаћате ПДВ он може бити месечни или тромесечни. Привредници који су у систему ПДВ-а зависно да ли ПДВ обрачунавају и плаћају месечно или тромесечно подносе пореску пријава на ПДВ до 15 у месецу за претходни месец и до 20 у месецу по истеку тромесечја. Примера ради када као месечни обвезник ПДВ подносите пријаву за месец  Јун 2013 за обрачун, предају и плаћање ПДВ имате рок до 15. Јула 2013 године, а када као тромесечни порески обвезник подносите пријаву за 2 тромесечје (01.04-30.06) рок за обрачун, предају и плаћање ПДВ је до 20. Јула 2013.

На крају пореског периода (месечног или тромесечног) обрачунава се ПДВ где се види разлика које може да буде позитнивна (ми дугујемо држави) и негативна (држава дугује нама). Када дугујемо држави имамо зависно од пореског периода рок до 15 или до 20 у месецу за плаћање,  а када држава дугује нама можемо да тражимо повраћај или да то пренесомо за будуће периоде. ПДВ који  на крају пореског периода настаје је разлика између улазног и излазног  ПДВ. Улазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим набавкама и трошковима које плаћамо, а излазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим излазни рачунима које издајемо нашим купцима, пазарима или и у рачунима и пазарима зависно да ли послујемо са физички или правним лицима или са једнима и дригима. Сликовито објашњење на слици како се обрачунава ПДВ кроз разне фазе и колико ПДВ-а плаћамо и ко га плаћа.

Ово је укратко шта је тај „мистериозни“ ПДВ можете писати на: trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
или на ФБ налогу да бих у будућим текстовима могао да пишем о детаљима пошто је ово тек врх леденог брега о причe званој ПДВ. Такође све критике, похвале, сугестије можете упутити истим путем.

Ваш порески саветник

петак, 19. јул 2013.

Почетак...

Драги моји,

Ја сам Милан Трбојевић имам 22 године, тренутно сам студент 3 године једног приватног факултет (нема рекламе).

Тренирао сам активно ватерполо 10 године и мало више од тога и паралелно са тим у последњим годинама почео сам да се бавим порезима и књиговодством тачније у 3 године средње школе.

Радио сам у предузећу за пружање књиговодствених услуга Бизнис плус, Агенцији за привредне регистре - АПР, предузећу за пружање књиговодствих услуга Хаус оф акаунтинг, а пре годину дана основао сам предузеће под називом Књиговодство Књишки мољац које се бави пореским саветовањем и пружањем књиговодствених услуга које и данас постоји где сам запослен.

Данас је мој нови почетак... Почињем са стручним писањем о порезима, прописима, књиговодству и другим тема из сличних области које су неопходне за пословање сваког предузетника и предузећа.

На самом почетку желео бих да се захвалим својој породици на највећој подршци и свима који су уз мене и који су ме охрабрили да почнем са писањем, који су ми били подршка при оснивању предузећа и почетка самосталног пословања.

За крај почетка: Када ти људи дају 1% шансе да успеш ти само требаш на тај 1% да додаш две нуле...

Милан Трбојевић
Ваш порески саветник