Приказивање постова са ознаком PDV. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком PDV. Прикажи све постове

субота, 30. новембар 2013.

БОЖИЋНА АКЦИЈА РАЧУНАРИ СА САМО 20% ПДВ-А
Желите да купите рачунар или неку рачунарску компоненту за Божић? Добићете то са специјалним попустом и са само 20% ПДВ, уместо до садашњих 8%.
Влада Републике Србије је поднела предлог измена Закона о ПДВ који би требао да ступи на снагу од 1. Јануара 2014 године, а односи се на повећање ПДВ. Предлог обухвата промену посебне стопа ПДВ-а (ниже стопе) са 8% на 10% и опорезивање неких производа по општој (вишој стопи) од 20%.
 Најзначајнија измена је у томе да ће увоз рачунара и рачунарских компоненти бити опорезован по општој стопи са 20% ПДВ-а, што је и више него дупло повећање у односу на досадашњих 8%.  По посебној ПДВ стопи од 10% ће идаље бити опорезоване основне животне намернице, лекови и медицинска средства, хотелске и угоститељске услуге, новине.
Оправдање за овакав потез  Влада правда тиме што ће тако попуните буџет. Моје мишљење је да је то потпуно погрешно и да мере повећања  пореза неће испуните своју основну сврху попуњавања „рупе“ у буџету. Имамо пуно примера у свету како повећања пореза не доводе до пуњења буџета него шта више још продубљују „рупу“ . Поред  тога што ће нам рачунари бити скупљи , храна и комуналне услуге које су опорезоване по посебној стопи биће скупље због повећања од 2%,а самим тим и скупљи живот нам следи. Најважније од свега је прича да је ИТ индустрија у Србији наша „нафта“. Нажалост пошто  не правимо рачунаре, нити рачунарске компоненте и ако дође до усвајања овог предлога измена Закона о ПДВ то ће мало пресушити изворе наше „нафте“. Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
Ваш порески саветник,


уторак, 13. август 2013.

НЕКАДА ЈЕ ТО БИЛО БЕСПЛАТНОПре неко времена до мене је дошла слика једног фискалног рачина само тај фисклани рачин није био обичан. Фискални рачун је био издат од стране ГАК Народни фронт, а врста услуге које је била пружена је присуство супруга приликом прављења детета. Зар то није бесплатно? Када се супрузи прави дете Ваше присуство Вас ништа не кошта? Није ми ту нешто јасно... Ипак пошто се бавим порезима имам неке пореске недоумице. 


Прва која ми је интересантна како се држава бори против БЕЛЕ КУГЕ ако таква ствар није ослобођена ПДВ-а, а рецимо провизија банке је ослобођена? Није ли то мало нелогично? Ако већ није ослобођено од ПДВ-а зашто је онда опорезовано по општој стопи(која је раније била 18%, а данас је 20%)уместо по посебној стопи од 8%? Рачунари су опорезовани по стопи од 8% да ли су они битнији? Отворила се још гомила питања.

 Затражио сам мишљење министарства ако би се рачун платио са рачуна фирме која је у систему ПДВ-а има ли право да тај ПДВ призна као одбитни. Одговор је убрзо уследио, а мишљење објављујем у овом тексту:

Мишљење министарства о праву на одбитак ПДВ-а БР. ХХХХ2013: "Порески обвезник има право на одбитак ПДВ у рачуну који је добио од ГАК-а Народни фронт за присуство супруга при прављењу детета  ако испуњава следеће услове:
- то је радио из пословних разлога
-ако се роди мушко дете које ће бити наследник предузећа или радње
-ако није раније користио одбитак ПДВ по том основу
-ако је присуство прављењу детета  трајало до 16 минута и 35 секунди
-ако се дете роди у предвиђеном року (приложити као доказ лекарско уверење о термину порођаја)
-ако је мајка дала писмено одобрење оверено код надлежног органа за оверу
Ако су испуњени сви наведени услови порески обвезник може да користи ПДВ као одбитни.
Министарство финансија и привреде“

Надам се да сте се лепо насмејали пошто сам мало хтео да се нашалим на ову тему пошто сам све измислио једино је рачун стваран. Овим текстом сам хтео да скренем пажњу на неке нелогичности које се дешавају при писању закона не само из области пореза већ из других области друштвеног живота када се не сагледа реалност него се преписује закон какав се примењује у некој другој земљи без обзира да ли је он примењив или не. У конретном случају скрећем пажњу на БОРБУ ПРОТИВ БЕЛЕ КУГЕ које се опорезује.

Измене закона о ПДВ-у су омогућиле повраћај ПДВ-а на беби опрему што ће макар мало олакшати младим родитељима долазак највеће радости ако се изборе са папирологијом и успеју да поврате ПДВ. У будућим текстовима писаћу о поступку повраћаја ПДВ на беби опрему.
Поделите ово са пријатељима који су родитељи или који ће бити будући родитељи као вид подршке.

недеља, 28. јул 2013.

Ах ти порези - ПДВМука сваког привредника су порези и све мистификације које прате разна пореска оптерећења. Почећемо од најчешће спомињаног можда и „најзлогласнијег“ ;Д  пореза, а то је ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ или скрећено ПДВ.
ПДВ је уведен од 2005. године у Србији и предмет опорезимања ПДВ је промет добара и услуга. Од 2005. године па све до данас претпео је бројне измене, а сада ћу Вам појаснити појам ово „мистериозног“  пореза.

Порез на додату вредност – ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара.

Лице које се може бити ПДВ обвезник  је правно лице (предузеће), предузетник (радња), физичко лице или удружење грађана без обзира коју делатност обавља и без обрзира да ли ту делатност обавља у дужем или краћем периоду тј одређеном или неодређеном временском периоду.

Имамо две стопе ПДВ којим је промет добара и услуга опорезован:
                -општа стопа које износи 20% (раније 18%)
                -посебна стопа која износи 8%

Обавеза ПДВ настаје:
                -Када се наплати роба или услуга
                -Када се изврши промет робе или услуге
                -При увозу када царински орган обрачуна ПДВ
 
Када се роба или услуге извозе тај промет је ослобођен ПДВ односно тада се не обрачунава и не плаћа ПДВ. Поред тога постоје још ослобођања од ПДВ о којима ћемо неком другом приликом.

Пре свега да би сте били опорезова ПДВ-ом морате се пријавити да желите да плаћате ПДВ, а ако то не учитине неће бити ПДВ обвезник тј неће плаћати ПДВ. Обавезни сте да плаћате ПДВ и да се пријавите ако промет који остварите за годину дана прелази 8.000.000,00 динара, а ако је испод тога можете се добровољно пријавити. Пријава за ПДВ подносите Пореској управи на општини на којој је седиште предузећа, рaдње, удружења или месту становања akо је физичког лица у питању.

Што се тиче пореског периода када плаћате ПДВ он може бити месечни или тромесечни. Привредници који су у систему ПДВ-а зависно да ли ПДВ обрачунавају и плаћају месечно или тромесечно подносе пореску пријава на ПДВ до 15 у месецу за претходни месец и до 20 у месецу по истеку тромесечја. Примера ради када као месечни обвезник ПДВ подносите пријаву за месец  Јун 2013 за обрачун, предају и плаћање ПДВ имате рок до 15. Јула 2013 године, а када као тромесечни порески обвезник подносите пријаву за 2 тромесечје (01.04-30.06) рок за обрачун, предају и плаћање ПДВ је до 20. Јула 2013.

На крају пореског периода (месечног или тромесечног) обрачунава се ПДВ где се види разлика које може да буде позитнивна (ми дугујемо држави) и негативна (држава дугује нама). Када дугујемо држави имамо зависно од пореског периода рок до 15 или до 20 у месецу за плаћање,  а када држава дугује нама можемо да тражимо повраћај или да то пренесомо за будуће периоде. ПДВ који  на крају пореског периода настаје је разлика између улазног и излазног  ПДВ. Улазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим набавкама и трошковима које плаћамо, а излазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим излазни рачунима које издајемо нашим купцима, пазарима или и у рачунима и пазарима зависно да ли послујемо са физички или правним лицима или са једнима и дригима. Сликовито објашњење на слици како се обрачунава ПДВ кроз разне фазе и колико ПДВ-а плаћамо и ко га плаћа.

Ово је укратко шта је тај „мистериозни“ ПДВ можете писати на: trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
или на ФБ налогу да бих у будућим текстовима могао да пишем о детаљима пошто је ово тек врх леденог брега о причe званој ПДВ. Такође све критике, похвале, сугестије можете упутити истим путем.

Ваш порески саветник