уторак, 17. децембар 2013.

КОЈИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ?

Подигнута је велика прашина (која је и мене захватила) око тога ко води, а ко не води пословне књиге од пољопривредника. Представник Пореске управе је у пољопривредној емисији објаснила ко води, а ко не и то можете погледати овде.

Објашњење је следеће: "Ипак пословне књиге воде само они који се регистрију код АПР и добију статус предузетника." Обавезу вођења пословних књига можемо имати у два случају: један је да промет буде већи од 8.000.000 динара када сте обвезник ПДВ-а и други да се пољопривредник сам на то пријави.

Пољопривредници који су само уписани у регистар пољопривредника немају обавезу вођења пословних књига и тако ће и остати.

Овим текстом пишем демант претходног који је довео и мене и друге у заблуду око вођења пословних књига пољопривредника.

Ваш порески саветник